Kesk-Aasia 2008 › Läti ja Valgevene

Läti ja Valgevene

On keegi? :)


La"ti piiril, va"hemalt sellel va"ikesel, kust kaudu mina la"ksin
polnud hingelistki (tyhjad majad kinni lo"o"dud akendega).


Kuskil La"ti urkas…


Valgevene tervitab temaatilise shokolaadiga. Maale saamisega mingeid
jamasid ei kaasnenud, asi kiire ja korralik (viisa oli muidugi juba
enne olemas). Motikale polnud vaja mingit impordipaberit vormistada
ega midagi.


Teed olid Valgevenes ylduiselt head ja liiklus va"ga h6re. Masinatest
domineerivad igasugused Vene masinad, eriti veoautod on enamasti vene
toodang. Maanteed on yllatavalt ha"sti ma"rgistatud, paremini kui
Eestis. Nii teekattema"rgised kui liiklusma"rgid, mida on rohkem.
Na"iteks pea igal ristmikul on peateed ta"histav ma"rk, et oleksid
kindel, et sul on k6rvalteede suhtes eelis6igus—mu meelest va"ga
abiks asi v66rastes asulates (muidu tihti tuleb oletada, et kellel
nyyd s6idu6igus on ja vaadata, kas k6rvalteel on “anna teed” ma"rk v6i
mitte).Valgevene rubla yllatas oma rohkusega. Mynte neil polegi kuna numbrid
on ysna suureks la"inud. Pildil olev parempoolne kogum ehk 1260 rubla
on Eesti rahas mingi 7 krooni. :) Tyypiline ja"a"tis maksab 500-1000
rutsi.


Paar ja"rgnevat pilti Minskist.

Pealinnas tuleb korralik o"o"maja ikka ka v6tta. ;)

Vaade aknast. Asi ise oli muidugi maha ka"inud vana kooli hotell,
veits parem kuid hostel Merevaik Tallinnas. ;) Maksta tuli 2 o"o" eest
sellegipoolest 118260 rubla.


Paljud n6ukaaegsed kaubamajad siiani veel toimivad ja eriti midagi
seal muutunud pole. Pa"ris lahedaid Valgevene dresse oli myygil.


Ka"isin ka Suure Isamaas6ja muuseumis aga suht nigel va"rk vaatamata
suurusele. Enamik va"ljapanekust moodustavad mingite inimeste (loe
kangelaste) na"opildid, perepildid, komsomolipiletid jms. M6nes teises
muuseumis sarnane teema Bresti kindlus).


Kaader kesklinnast. Juuli alguses on neil ka iseseisvuspa"ev vist
tulemas, lipud olid juba va"ljas. Yllatuslikult ei na"inud ma oma
Valgevenes viibitud na"dalakese jooksul yhtegi Lukashenko pilti.
Tundub, et isikukultus on a"ra" keelatud, et rahvast v6imule
la"hendada.

Kes Valgevenesse la"heb, siis teedekaarte on myygil ajalehekioskites
(Minskis, v6ib-olla mujal ka).


Uuemat Minski kaubandust ka.


La"a"nesuunast kesklinna minev magistraal.


Yks va"ke ja"rv k6rvalises kohas. Potensiaalsetele pa"evitajatele on
uhked voodid tehtud ja kalameestele olid ja"rvel kalda la"hedusse
ankurdatud ujuvad parved, kus peal pink—s6idad paadiga sinna,
parvel hea stabiilne pyyda ja viina v6tta. :)


Va"ga hea naturaalne kali ja va"ga hea meepra"a"nik. Lahtist kalja on
ta"navatel myya ka kollasest ja"relhaagisest, nagu vanasti.


Ka"isin korra Belovezje rahvuspargi va"ravas ka, et vaadata, mis seal
on. Vanasti olid piisonid ja nyyd on leiutatud juurde veel yks
turismimagnet, nimelt Valgevene na"a"rivana elab siin (Valgevene
Rovaniemi noh). Pildid na"ha liiklusskeem, kuidas na"a"rivana juurde
s6ita pargi va"ravasti. Distants pildil olevate teede vasaku ja parema
otsa vahel on reaalselt mingi 12 km, nii et hea on liiklusskeem kohe
va"ravas meelde ja"tta. Kuna nad on liiklusma"rgifa"nnid, siis muidugi
on ka k6ik ma"rgid a"ra toodud. Mina s6itsin na"a"rivana asemel
Bresti…


Bresti keskus on kohati suhteliselt Euroopalik (V6rreldes muu
Valgevenega). Kesklinna rajati vanast mylkast parasjagu suurejoonelist
restaureeritud majades asuvate poodidega jalaka"ijateta"navat, millest
osa oli valmis ja pa"ris kena.

Veel yks Bresti vaade. Rahvas 6htuti libistab massiliselt va"ljas
6lut. Naised ka panevad pudelist v6i kannust.


Bresti kindluses muidugi sai ka a"ra ka"idud. Noored olid seal igavese
tule valves. Digisebikal on lahe viivitud, tegin eelfookusega pilti
siis kui jalad olid marssijatel ees :)


Obelisk “Janu” konkureerimas selle suuremaga, mille nime ma enam ei
ma"leta. Mitte kaugel sai ka osta spetsiaalsest putkast lilli,
sihvkasid, limonaadi jms kylastuseks vajalikku.

Kangelastele tuleb muidugi kaasa tunda aga tahaks siiski teada, mis ja
kui palju seal Bresti kindluses *tegelikult* juhtus. V6i kasutati
lihtsalt v6imalust ja kuna oli s6ja algus, oli vaja luua mingi suur
legend kangelastest ja seda propageerida. Mastaapne kultusobelisk on
sellest kohast muidugi tehtud ja nagu Lonely Planet kirjutab, et kui
kylastad ainult yhte Suure Isamaas6ja memoriaali, siis olgu see Bresti
kindlus.


Valgevene va"iksemad kylad erinevad Vene omadest—majad on ha"sti
k6rvuti ja otsaga tee poole. Nyyd kui olen Venemaalt ka la"bi s6itnud
v6ib o"elda, et kuigi Valgevene on suht vaene siis va"hemalt on neil
mingi kord majas ja suhteliselt puhas. Tegelikult on Valgevene isegi
va"ga puhas, metsa alla viidud prygi on ka va"he.


Teea"a"rset propagandat. Palju on silte, et hoidke metsa jms.


Oihhh!! Teede a"a"res on palju puhkekohti, kuidagi veider neid tyhjalt
seismas vaadata, kuna liiklus on suht h6re. M6nel pool on neid iga
paari kilomeetri tagant…


Tshernob6l Valgevene l6unaosast kiviga visata, siin kandis teede
a"a"res ka vastavaid ma"rke na"ha. Turult kindlasti saab ilusaid suuri
mustikaid. ;)


Krt, olen unustanud, mis linn see oli. Kaarti ka pole ka"epa"rast.
Lenini kuju oli muidugi omal kohal. Yldse need N-Liidu aegsed langenud
s6durite ma"lestusma"rgid jm on enamik alles. Igas va"he suuremas
kylas on m6ni. Kohati millegipa"rast kohe kiriku k6rval. Ja lilli
nende juurde ikka viiakse.

Samas eelmises linnas oli ka yks minu meelest va"ga armas kuju (mis
sobiks igasse korralikku Euroopa suurlinna). Eelmise pildi peal on see
va"ikesele na"ha vasakul olema k6rge valge hoone ees (keset
purskkaevu).


Ennem Venemaa piiri (pa"rast Gomelit) na"gin eeslit. Lihtsalt seisis
ja ootas. Nii kurb. :) Taustal on vist Venemaalt tulev elekter (pa"ris
palju teist).

* * *

Vaatan, keset so"o"tis p6ldu seisab poolviltu roostepruun K-700.
Tundub lahe, la"heks turniks. La"hen la"hemale, uurin—kurat,
kynnab! :))

TÄHELEPANU! Siinset infot ei maksa võtta 100-protsendilise tõena. Tegu on minu arvamuste ja tõlgendustega, mis võivad põhineda kolmandate inimeste väidetel ja kontrollimata faktidel. Aeg-ajalt (loe "suhteliselt tihti") saan ma millestki valesti aru ka, või tegelen lihtsalt soovmõtlemisega ja võin seda väärarusaama siin edasi levitada kui fakti. Pane see endale kõrvataha ja palun mitte seda materjali kasutada referaatide ja muude sääraste asjade koostamisel -- selleks on olemas teatmeteosed.